Eviras rådgivningsrunda startar hösten 2017

Eviras utvecklingsprojekt igångsätter en rådgivningsrunda inom livsmedelslagstiftning till små och medelstora företag. Målet är att öka och förmedla kunskap om grundande av ett livsmedelsföretag och om dess verksamhet.

De största ärendehelheterna är:

  • allmänna frågor i samband med grundandet av ett företag
  • att starta en restaurang
  • att grunda en köttanläggning
  • hantering av livsmedel och hur inleda försäljning på en lantgård

Arbetet har fortlöpt speciellt vad gäller grundandet av företag och det finns också färdigt elektroniskt material att tillgå.  Ytterligare information https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/tukea-ja-tietoapk-yrityksille/yrityksen-perustaminen/

Eviras rådgivningsprojekt för små och medelstora företag (https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/tukea-ja-tietoapk-yrityksille/) arrangerar tillsammans med regionala utvecklingsprojekt regionala informationstillställningar. Man hoppas på deltagare speciellt från små och medelstora företag, företag som håller på att grundas och lokala tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen. Under evenemangen presenteras också åtgärder som gjorts för att underlätta livsmedelsverksamheten.

Tillställningarna år 2017:

Under oktober 2017 anordnas webbseminarier:

Närmare information gällande ovannämnda datum kommer senare. Under år 2018 arrangeras mera informationstillfällen och workshops som gäller livsmedelsföretagens verksamhet. Exaktare uppgifter om dessa finns att tillgå senare i år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *