Motiveringar till att ansvarsfullt välja närmat

I den nyligen publicerade Argumentbanken har man samlat alla de viktigaste delområdena inom närmatens ekologiska hållbarhet. Argumenten ger konsumenterna motiveringar till att göra ett ansvarsfullt val och välja närmat, samt ger producenterna vägledning i att berätta om ämnet.

Närmat och ekologisk hållbarhet

Ekologiskt hållbar närmat stöder nationella kostrekommendationer när det gäller hälsa och miljö. Den främjar hållbar användning av lokala naturtillgångar, naturens mångsidighet och tillgodogörande av lokala ekosystemtjänster. Ekologiskt hållbar produktion och förädling orsakar så lite klimat-, övergödnings- och kemikaliepåverkan som möjligt.

Dessa saker framgår av den nyligen publicerade Argumentbanken, där man har samlat alla de viktigaste delområdena inom närmatens ekologiska hållbarhet. Argumentbanken gjordes som en del av projektet Utredning av de ekologiska effekterna av närproducerad mat som finansieras av jord- och skogsbruksministeriets Närmatsprogram.
lahieko
Nytta för konsumenter och producenter

Både konsumenter och producenter kan dra nytta av Argumentbanken som finns på nätet. I guiden har man samlat ihop argument för varje delområde inom ekologisk hållbarhet, som ger konsumenterna motiveringar till att göra ett ansvarsfullt val och välja närmat. Argumenten underlättar vardagliga matval genom att berätta hur närprodukter stöder ekologisk hållbarhet och vilka faktorer det lönar sig att fästa uppmärksamhet på när man bedömer det ekologiska.

Närmatsproducenter kan dra nytta av Argumentbanken genom att förbättra gamla och utveckla nya ekologiska hållbarhetsfaktorer i sin produktion. Producenterna kan berätta om dessa för konsumenterna i produktbeskrivningarna, såsom hur stor andel av den totala energin består av förnyelsebar energi i produktionen.

Man samlade in uppgifter till utredningsprojektet från fjorton finländska närmatskedjor, där det ingick primärproduktions-, förädlings-, packnings- och transportföretag samt butiker, ett professionellt kök eller en närmatskrets.

Utredningsprojektet av de ekologiska effekterna av närproducerad mat genomfördes i samarbete med Åbo universitets Brahea-center, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT samt Jyväskyläs och Tavastlands yrkeshögskolor under tiden 1.1.2013–30.6.2014.

Argumentbanken som är tillgänglig för alla finns på adressen: www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/palvelut/osaamisalueet/elintarvikeala/Sivut/lahiruoan-ekologia.aspx

En mer omfattande utredning av projektet publiceras på nätet som en MTT-rapport i augusti 2014.
lahieko2

Text och mer information:

Leena Erälinna, Brahea Centrum vid Åbo Universitet
p. 040 684 7450, förnamn.efternamn@utu.fi

Bilder: Sari Mäkinen-Hankamäki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *