Alternativa sätt att köpa direkt från producenten

Du vill köpa direkt från producenten, men du vill inte åka runt till varje producent var för sig. Hur kan man lösa denna situation? Det finns alternativa köpkanaler och av dem presenteras här REKO-modellen, matkretsar och matandelslag.

REKO-modellen

REKO är en modell för handel mellan en grupp producenter och en grupp konsumenter, där man upprättar ett skriftligt köpeavtal mellan producenten och konsumenten för en viss tidsperiod, t.ex. två månader. Producenten levererar de beställda produkterna till en bestämd plats där de kan hämtas på en bestämd tidpunkt, till exempel mellan kl 18 och 19, en gång i veckan. REKO-modellen är kostnadseffektiv och sparar tid för båda parter.

REKO passar dig som till exempel vill köpa färsk, ren och bra mat förmånligt, vill få reda på matens ursprung eller kanske vill gynna lokala ekoprodukter. Med REKO får du färskare mat, du betalar inte för onödig reklam, förpackningar eller transporter och du stödjer ditt närsamhälle. Samtidigt får du en möjlighet att träffa den som producerar din mat, träffa likasinnade och dela gemensamma upplevelser eller exempelvis recept. Att köpa färska säsongsprodukter för också med sig miljöfördelar och du kan stöta på sorter som nödvändigtvis inte finns i vanliga butiker.

Mer information
www.foodia.fi/fi/foodia
www.parastapoytaan.fi/blogi

Matkretsar

I matkretsar beställer en grupp konsumenter tillsammans en större mängd när- och ekoprodukter direkt från lokala producenter. De gemensamma beställningarna görs via en beställningslista en gång i månaden och levereras till matkretsens utdelningsställe på en förbestämd dag då matkretsens medlem hämtar sina beställda produkter. Matkretsarna drivs i allmänhet av frivilliga krafter. Större matkretsar är oftast föreningar, vilket gör att man kan samla in en liten medlemsavgift av medlemmarna för att täcka omkostnaderna.

Fördelar med matkretsen är bl.a. tillgång till färsk och säker när- och ekomat, enkla beställningar, förmånligt pris, högklassiga produkter samt spårbarhet direkt till producenten utan mellanhänder. Typiska produkter som du kan beställa genom matkretsen är till exempel spannmålsprodukter, grönsaker och kryddor. Genom vissa matkretsar kan man även beställa ekokött, ägg, honung eller mjölkprodukter eller exempelvis tvättmedel, utländska ekoprodukter samt rättvis handel-produkter.

Mer information
www.ruokapiiri.fi
www.luomuliitto.fi/luomutuotteet/ruokapiirit/
www.kehu.fi/fi/sisalto/tekstit/tuote_palvelu/ruokapiiri_tietopaketti_esite.pdf
Jenni Saarinen/Laurea yrkeshögskola, lärdomsprovets processbeskrivning om start av matkretsverksamhet (på finska): http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65678/Saarinen_Jenni.pdf?sequence=1
www.japary.fi/lahiruokaa/

Matandelslag

Ett matandelslag eller andelsjordbruk (Community Supported Agriculture, CSA) är en gemenskap som bildas av jordbrukaren och konsumenterna. I andelslaget säljer jordbrukaren inte sin producerade mat till en partihandel och därifrån vidare till butikskedjan, utan direkt till konsumenterna. Skillnaden jämfört med en matkrets är att jordbrukaren säljer olika slags matandelar som betalas i förväg, oftast i början av våren. De bildar gårdens årliga budget. Mot sin andel får medlemmarna delar av jordbrukarens skörd så långt den räcker.

Modellen har sina risker: om skörden är dålig blir innehållet i skördekorgen litet. Fördelar med andelsjordbruk är att man som medlem av matandelslaget har möjlighet att påverka vad som växer på åkern och även delta i odlandet genom talkoarbete och exempelvis ordnande av skördefester. Dessutom vet de som är delägare i matandelslaget exakt varifrån maten kommer och hur den är odlad, eftersom de även själva kan delta i odlandet. Maten är ren, närproducerad direkt från åkern till det egna köket. Andelslaget kan själv gemensamt och i samråd minimera antalet naturbelastande odlingsmetoder, transporter, förpackningar och mellanhänder, vilket gör att odlingen oftast är mycket naturenlig.

Mer information
Andelsjordbruksplatser på olika håll i Finland ruokaosuuskunta.fi/csa-suomi
syotavakaupunki.fi/tag/suomen-ruokaosuuskunnat/

Direktförsäljningsguide för producenter är på gång

Direktförsäljningens popularitet ökar ständigt inom olika målgrupper (konsumenter, detaljhandel, matkretsar, restauranger o.s.v.). Med riksomfattande utvecklingsarbete kan man hjälpa företagare och olika målgrupper att mötas på ett bättre sätt. Äkta smak har därför av alla krafter arbetat för småföretagens direktförsäljning och vidareförädling genom att öka dialogen mellan företagarna, kunderna och livsmedelslagstiftningen. Ett konkret exempel på det här är den snart färdigställda direktförsäljningsguiden som ökar företagarnas kompetens i att starta en högklassig direktförsäljning, samt vägleder dem att komma igång med verksamheten. Det finns en framtid i direktförsäljning, om vi bara kommer underfund med det på rätt sätt.

Text: Pauliina Hakanen och Johanna Mattila

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *