Projektträffar för mat och turism

I november ordnas två mat- och turism-projektträffar, i Tavastehus 4.11 och i Uleåborg 6.11.

Vad kan landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland ge för färdkost för en vidareutveckling av turism och mat i den nya programperioden? Hur kan vi dra nytta av det som gjorts tidigare i utvecklingen av mat- och turismbranschen? Hurdana strategier och riksomfattande linjedragningar har gjorts och görs för turismens eller matens del? Hur syns programmen, strategierna och linjedragningarna inom verksamhetsområdenas vardag?

I november ordnas två mat- och turism-projektträffar, i Tavastehus 4.11 och i Uleåborg 6.11. Som arrangörer fungerar landsbygdsnätverksenheten, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, samt jord- och skogsbruksministeriet.

Målgrupperna är mat- och turismföretagare, utvecklare inom branscherna, ELY-centralerna, representanter för landskapsförbunden och Leader-grupperna, samt andra intresserade.

Mer info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 27.10) finns som länk på webbplatsen maaseutu.fi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *