Skörd av enkät om närmat

Under år 2014 förverkligade Närmatprogrammet och aktasmak.fi-platsen en gemensam enkät om närmat runt om i Finland. I frågorna fäste man uppmärksamhet bl.a. vid vad närmat är och var man önskar köpa den.

Svaren till enkäten insamlades på Närmat & Eko -mässan i Helsingfors Mässcentrum 11.-13.4., på OKRA-jordbruksutställningen i Oripää 2.-5.7., på Delikatessernas Finland-evenemang på Helsingfors Järnvägstorg 21.-23.8., på Skördefest-händelsen i Kuop io 29.-30.8. samt under Slow Food Festivalen i Fiskars 4.-5.10. Vi fick sammanlagt 1151 svar. Ett så rikligt antal med svar kommer att fungerar som riktgivande resultat, även om alla inte svarade på alla punkter och trots att på vissa ställen hade flera svarsalternativ valts.

herkkujensuomi fiskars

Det finns fortfarande mycket att förbättra vad gäller kännedomen om aktasmak.fi-platsen. I medeltal 75 % av de som svarat har inte besökt aktasmak.fi-platsen. I Fiskars och Kuopio var platsen minst känd. En tredjedel av svararna vill hitta information om var försäljningspunkterna med när- och ekologisk mat finns samt om företagens produkturval på aktasmak.fi-platsen. 44 % av de som svarat på OKRA ville ha information om företagets produkturval, vilket är mera än vid de övriga evenemangen. En fjärdedel av svararna ville hitta företagets plats på kartan. Cirka var tionde av svararna ville ha information också om matresor.

Enligt svararna är närmat den mat som producerats i det egna landskapet och av det egna landskapets råvaror. Så här tänker största delen av svararna eller i medeltal cirka 45 %. På OKRA och Delikatessernas Finland var nästan hälften av denna åsikt. På Närmat & Eko-mässan, på OKRA och i Kuopio svarade en tredjedel också, att närmat var inhemsk mat, vars råvaror kunde komma någon annanstans ifrån. På frågan vad närmat är, fick mat som baserar sig på den egna regionens mattraditioner understöd såväl i Kuopio som i Fiskars. Man bör komma ihåg, att t.ex. inhemsk mat och mat tillredd av det egna landskapets råvaror kan i svaren ha samma betydelse.

Med undantag av Fiskars skulle man på alla enkätorter vilja inhandla närmat från en market eller en närbutik som ligger nära hemmet. Dessa svar framträdde tydligast framför allt under evenemang arrangerade i Helsingfors och på OKRA. I Fiskars svarade 27 % att de helst skulle köpa direkt från en gård, närbutikerna kom som tvåa och marketarna först på tredje plats. I svaren som getts på OKRA kom ”direkt från gården” som tvåa efter marketarna, därefter närbutikerna och närmatbutikerna. I Kuopio skulle 22 % av svararna vilja köpa direkt från gården. Matcirklarna var något mer populära än nätbutikerna, men ändå fanns här svar ungefär 5 % i båda riktningarna. De, som hade angett marketar eller en närbutik som inköpsställe, hade också svar i punkterna direkt från gården och närmatbutiker, och av dessa speciellt den senare i huvudstadsregionen. Med detta som grund skulle man kunna dra slutsatsen att i en mera landsortsmässig omgivning är det mera naturligt att köpa från en gård, då däremot närmatbutiker funnits en längre tid i huvudstadsregionen och på så sätt har de blivit mera bekanta där.

Konsumenterna önskar bättre märkning av närmat i affärerna. Närmatsmärke i förpackningar efterlystes, men nästan lika många svar fick sk. hyllinformation som finns i hyllkanten. Även tilläggsinfo, t.ex. broschyrer i närheten av produkterna, önskades i någon mån. Att dra nytta av ny teknologi intresserade ännu nästan ingen, då bruket av QR-koden endast fick några enstaka omnämnanden. Det finns fortfarande en hel del utmaningar då det gäller att hitta närmat, eftersom över hälften svarade, att ”jag hittar, men jag måste veta var jag ska söka” och cirka var tredje, att ”jag hittar inte riktigt även om jag skulle vilja”.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *