Lamm direkt från betesmarken till bordet

Gårdens liv och nyhetsinfo om fårens tillvaro vill man bringa så nära kunderna som möjligt, så en egen webbplats spelar en viktig roll inom direktförsäljning.

oulujoen_karitsa1
Vallhundarna Mona och Ella omgivna av sin flock på gården Oulujoen Karitsa

Oulujoen Karitsa är en fårgård från Utajärvi, som säljer lammkött som direktförsäljning till konsumenterna. Fåruppfödaren Riikka Juntunen anser det viktigt att deras verksamhet är så genomskinlig som möjligt, så att kunderna vet vad de får. All verksamhet som syns utåt är väsentligt då det gäller direktförsäljning. Företaget har funnit sina kunder via nätet och webbplatsen.

– Alla använder förstås inte webbplatsen , så dagstidningsannonserna har också sin betydelse, men huvudsaken är nog internet. Där kan man bekanta sig med vår verksamhet till exempel via vår blogg, berättar Juntunen.

Den tilltagande populariteten av närmat syns på gården som ökat intresse. Därför upplever Juntunen det ökande antalet producenter i regionen som en positiv sak. Samarbetet mellan de olika gårdarna gagnar alla och man kan lösa samma problem, som alla möter i sitt arbete.

– Jag vet att det finns flera företagare på kommande i Uleåborgsregionen, men det finns nog tillräckligt med utrymme här. Allt eftersom människorna lär sig att laga mat av får, växer också konsumtionen . Samtidigt kan vi sköta slakttransporten gemensamt. Då behöver vi inte föra alla på samma gång, och vi behöver inte föra dem som är för små och inte heller föda upp lammen så de blir för stora, summerar Juntunen.

Från ingenjör till fåruppfödare

oulujoen_karitsa3

Juntunen är ursprungligen ingenjör till utbildningen. För ett par år sedan hyrde hon en liten del av åkrarna av sin morbror. Därutöver använder hon som betesmarker bland annat betesgång i skogsmark och olika naturvårdsområden. Hemkomsten till födelseorten och lusten att börja arbeta där fick henne att byta genre. Att lära sig nytt har inneburit en hel del, men Juntunen anser att ingenting är oöverkomligt.

– Vi diskuterade just med en annan fåruppfödare om hur många papperslappar man måste fylla i för att få försäljningstillstånd. Det är ingen omöjlig uppgift, bara man sammanställer papprena riktigt och sköter om, att kylkedjan inte bryts.

Hos Oulujoen Karitsa fungerar en mobil släpvagn som livsmedelslokal. Juntunen använder den enbart till att hämta köttet från slakteriet och till att transportera köttet till kunderna. Utan livsmedelslokal skulle kunderna vara tvungna att själva avhämta sitt kött, vilket åter igen skulle kräva mera personal av producenterna för att ta hand om försäljningen.

Viktigt att veta vad man köper

Juntunen berömmer samarbetet mellan gårdarna som uppbyggande. Företagarna delar med sig av tips, och ingen behöver lära sig allt från början. Det viktigaste i försäljningsarbetet är att hålla sig till överenskomna saker. Beroende på hur upptaget slakteriet är kan man inte alltid hålla hårt fast vid leveranstidpunkten för köttet, även om man strävar till det.

– Det vore viktigt för kunden att veta när köttet kommer. Det är viktigt att i förväg känna till tidpunkten för slakten och även köttets leveranstid. Det här kräver även att slakterierna håller sig till tidsschemat.

Företagaren strävar till att föra livet på gården och nyheter om hur fåren mår så nära kunderna som möjligt. Det är viktigt för Juntunen, att kunderna kan besöka bloggarna där de kan se bilder på fåren och läsa hur de mår. På det här sättet kan hon visa för köparna av köttet hur bra fåren har det.

oulujoen_karitsa2

Text: Saara Kärki
Bilder: Riikka Juntunen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *