Ekologisk mat utan mellanhänder

Via Turun yliopistos ekocirkel hittar de lokala producenternas mat vägen direkt till cirkelns medlemmars tallrikar. En viktig sak att vara med är för många produkternas billigare pris.

Luomupiiri_SannaAhvenharju
Även Sanna Ahvenharjus son Veikko Veivo kommer ofta under utdelningsdagarna för att hjälpa medlemmarna i cirkeln.

Den månatliga produktdistributionsdagen för Turun yliopistos ekocirkel är full av bestyr. Borden är fyllda med bröd, ägg, rotfrukter och mjöl. På platsen vimlar det av ekocirkelns styrelsemedlemmar samt föreningens vanliga medlemmar. Föreningsmedlemmarna är också alla förpliktade att en gång om året delta i distributionstillfället.

– Att ordna logistiken för produkterna är ett enormt arbete. Senaste vår var vi bara 6-7 aktiva styrelsemedlemmar, men nu fick vi antalet ökat till tretton. Med det antalet rullar jobbet, och arbetet är inte för betungande för någon, säger ekocirkelns gamyl Sanna Ahvenharju, som ansvarar för distributionen.

Cirkelns verksamhetsprincip är att allt baserar sig på talkoarbete. Då ingen drar egen ekonomisk vinst, betalar cirkelns medlemmar för produkterna bara det pris, som går direkt till producenten. Beställningarna görs via nätet en gång per månad, och produkterna levereras till platsen enligt beställningarna. Största delen av produkterna kommer från Egentliga-Finland, men det finns också en del utländska produkter med.

Det är lätt när man lär sig

Luomupiiri_MariaAnttila
Maria Anttila köper en stor del av de torrprodukter hon använder via ekocirkeln. Från affären köper hon främst grönsaker.

Maria Anttila, som har kommit till universitetet för att hämta sin produktbeställning har varit medlem i ekocirkeln redan i fem år. Den viktigaste orsaken till att hon är med är att det är så lätt att få ekologiska produkter via cirkeln.

– På det här sättet kan man få ekologiska produkter verkligen förmånligt, behändigt och mångsidigt, berömmer Anttila.

Hon köper via cirkeln alla ägg och allt mjöl. Därtill beställer hon via cirkeln uppskattningsvis hälften av vissa torrprodukter, såsom bönor och pasta. Grönsaker och rotfrukter finns till erbjudande beroende på vilken säsong det råkar vara, så vad dem gäller måste uppköpen mest kompletteras i affärer.

Till en början krävde beställning via cirkeln övning av Anttila. Det fanns en så stor mängd av produkter till erbjudande, att hon ville prova på allting, men det var svårt att bedöma, hur mycket man skulle konsumera under en månad. Nu sköter hon dock beställningarna redan med rutin.

Anttila är studerande, men ämnar stanna kvar i cirkelns verksamhet ännu efter det att hon blivit färdig. Ungefär 40 procent av medlemmarna är faktiskt andra än studerande.

– Ekoprodukter får man idag också annanstans ifrån, till exempel marketarna har redan ett gott urval . Men jämfört med affärernas priser är det förmånligare här, funderar Anttila.

Direkt till matbordet

Enligt Sanna Ahvenharju har ekocirkeln under sin 16-åriga existens minskat i samma takt som ekoprodukternas åtkomst blivit bättre. För tillfället finns det 160 medlemmar, då det som bäst har funnits cirka 280.

Å andra sidan har det blivit allt viktigare för konsumenterna att veta, varifrån maten kommer, och få den på bordet så direkt som möjligt. Enligt Ahvenharju uppskattar en del av medlemmarna i cirkeln också det, att ekocirkeln erbjuder ett alternativ till de stora affärskedjorna.

– Jag gillar också, att jag känner människan, som har odlat min mat. Det är på något sätt äkta. Jag själv och många andra av styrelsemedlemmarna har en orsak varför vi är med och det är det, att vi upplever att ärendet är viktigt. Vi vill, att producenterna får sålt så mycket som möjligt av sina egna produkter.

www.luomupiiri.fi

Text och bilder: Jaana Tapio

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *