Infotillfällena angående direktförsäljning intresserar, kom med!

Direktförsäljningsanvisningarna har väckt intresse i olika delar av Finland. Livliga diskusssioner har ägt rum under sammankomsterna och tillsammans har man sökt lösningar till uppkomna problem.

www.aktasmak.fi/direktforsaljning -platsen finns tre stycken anvisningar beroende på verksamhetens placering i övervakningstrappan. Anvisningarna har fördelats enligt verksamhetens kvalitet i direktförsäljning av primärproduktionsprodukter, i direktförsäljning av livsmedel samt i småskalig tillverkning och försäljning av livsmedel. I dessa behandlas bl.a. egenkontroll, transport, tillstånd, strukturella och funktionella krav på försäljning och tillverkning. På webbplatsen finns många linkar och modeller, som hjälper företagaren att komma vidare.

I synnerhet har webbplatsens ”vanliga frågor”-spalt varit populär. Samma typ av frågor gör företagarna fundersamma i olika delar av Finland, varför det är viktigt att plocka fram och ge svar på dessa frågor, speciellt också för att göra kontrollen likvärdig. Företagarna kan sända sina egna frågor via ”fråga oss”-linken, och vi söker svaren i samarbete med Evira. I alla frågor betjänas företagen även av äkta smaker distriktsmedlemmar och den egna kommunens livsmedelsövervakningsmyndigheter.

Drygt 100 företagare har deltagit i evenemang som hittills arrangerats. Förutom företagare har även rådgivare inom livsmedelsbranschen och professionella övervakare deltagit i sammankomsterna. Diskussionskontakten mellan olika aktörer har också varit ytterst viktig. Företagarna har genast kunnat ställa frågor till övervakaren i sitt eget distrikt om det som de grubblat över, och samtidigt har övervakarens uppfattning utvidgats om de praktiska problem som en företagare hamnar inför i sin egen verksamhet. Alla frågor har dock inte alltid kunnat besvaras genast och de har då förts vidare till Evira, varifrån man snabbt har fått svaren. Frågorna med svar publiceras på www.aktasmak.fi/direktforsaljning aktuellt-spalten.

Landskapsmässiga evenemang arrangeras i samarbete med respektive distrikts äkta smaker distriktsmedlem och MTK/SLC-förbund. Kontrollera i listan nedan, var och när infodagar hålls.

KoneAgria (Pihvikarjaliiton järjestämä seminaari), Jyväskylä 8.10.
Norra Savolax 8.10.
Lähiruoka on bisnes! -seminariet, Tampere 9.10.
Liminka 15.10.
Rovaniemi 22.10. klockan 12-15
Hollola 29.10.
Åbo 11.11.
Luumäki 12.11. klockan 12
Mikkeli & Pieksämäki 13.11.
Iisalmi 13.11. klo 10-14 Olvi-halli
Savonlinna & Juva 14.11.
Kuopio 24.11. klo 10-14 Maaseutuhotelli Eevantalo
Tammerfors, Ahlman 27.11.
Hyvinge, Knehtilän tila 3.12. Hyvinge0312
Lojo, Koivulan kartano 4.12. Lojo0412
Juuka 8.12. Suoramyyntiohjeistuksen_info_8 12 2014_Juuka
Kitee 9.12. Suoramyyntiohjeistuksen_info_9 12 2014_Kitee
Kajana 10.12.

I början av året ordnas direktförsäljnings infotillfällen i Satakunta, i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Sydösterbotten. I början av januari uppdateras programmen.
Följ annonser i www.äktasmak.fi och www.facebook.com/aitojamakuja.fi

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *