Äktasmak.fi nyhetsbrev

December 2014

Närmatsbutiken uppkom i jultorgets fotspår
Till de lokala producenternas glädje rullar Iitan lähipuoti-närbutik i Saarijärvi med företagarduons krafter. Kunderna uppskattar det som producerats lokalt. Läs mer

Ekologisk mat utan mellanhänder
Via Turun yliopistos ekocirkel hittar de lokala producenternas mat vägen direkt till cirkelns medlemmars tallrikar. En viktig sak att vara med är för många produkternas billigare pris. Läs mer

Lamm direkt från betesmarken till bordet
Gårdens liv och nyhetsinfo om fårens tillvaro vill man bringa så nära kunderna som möjligt, så en egen webbplats spelar en viktig roll inom direktförsäljning. Läs mer

Infotillfällena angående direktförsäljning intresserar, kom med!
Direktförsäljningsanvisningarna har väckt intresse i olika delar av Finland. Livliga diskusssioner har ägt rum under sammankomsterna och tillsammans har man sökt lösningar till uppkomna problem. Läs mer

Skörd av enkät om närmat
Under år 2014 förverkligade Närmatprogrammet och aktasmak.fi-platsen en gemensam enkät om närmat runt om i Finland. I frågorna fäste man uppmärksamhet bl.a. vid vad närmat är och var man önskar köpa den. Läs mer

Nyheter från andra håll

EkoCentrias publikationer:

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

aktasmakfi_jul_2014


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen drivs av det riksomfattande Äkta smaker II-projektet (2012-2014), som främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel. Projektet genomförs inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett riksomfattande projekt.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi
Johanna Mattila, koordinator, tfn. 040 565 8121, johanna.mattila[at]utu.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *