Reko-närmatringen sammanlänkar producent och konsument

Närmatringen erbjuder konsumenten en möjlighet att få närproducerad mat med jämna mellanrum. Av den orsaken har Reko-ringarnas popularitet vuxit tusentals procent på ett år.

Reko-närmatringarnas popularitet har exploderat inom några månader. Talen låter just så otroliga som man kan tänka sig. På ett år har tillväxten varit 3000 procent och enbart i januari anslöt sig 5500 nya medlemmar. Populariteten överraskar inte Thomas Snellman, som utvecklat modellen.

jonasharald_018_reko

– Orsaken till populariteten är, att den är gratis för alla. Att delta i närmatringen kostar ingenting vare sig för producenten eller konsumenten. Ingen får en känsla av, att någon kammar in en massa pengar på det här, säger Snellman.

Första ringen grundades i Jakobstad för ett och ett halvt år sedan. Allt fick sin början i Frankrike, där Snellman var på besök hos sin vän och där bekantade sig med ett liknande Amap-system. Det gjorde ett stort intryck på Snellman och han beslöt, att när han återvänt till Finland skulle han försöka bygga upp någonting liknande. I Finland berättade Snellman om sin idé vid ett ekoprojekt, där han samverkade, och fick även andra att bli intresserade av tanken.

– Vi satte en annons i lokaltidningen och till första mötet kom cirka 50 personer. Alla var intresserade av att komma med. Till och med till arbetsgruppen anmälde sig tre gånger mera frivilliga än vad vi behövde, säger Snellman.

Ringar nästan 50 runt om i Finland

Reko-närmatringens idé är enkel: Konsumenten köper produkter direkt från producenten utan mellanhänder. Under de första ett och ett halvt åren verkade två ringar i Jakobstad och Vasa. Nu finns det nästan 50 ringar och 24 000 konsumenter.

jonasharald_0159_reko

– I början var det en utmaning att få kontakt med producenterna. Det fanns ingenting liknande från förut, och de måste bara lita på mig. Därför var det också viktigt i början, att vi gjorde skriftliga avtal för två månader. Senare då det hela började rulla, kunde man frångå avtalen, och producenterna vet att konsumenterna köper, säger Snellman.

På ett år har tillväxten av Reko varit 12-dubbel. Producenterna har stor nytta av att deras produkter beställs i förväg och affärerna görs snabbt. Det bildas mindre svinn och de känner att deras arbete är uppskattat. Snellman anser att detta är en av orsakerna till framgången. För att inte tala om, att konsumenterna har lätt att få nära producerade produkter.

Sociala medians viktiga roll

Närmatringarna har stigit så mycket i popularitet, att det största problemet enligt Snellman kommer att bli bristen på producenter. Efterfrågan som hela tiden blir tuffare. Bruket av den sociala median spelar en stor roll inom ringen och det är näst intill omöjligt för producenterna att vara med utan Facebook.

– I framtiden kanske någon mäktig instans vill begränsa systemet. Det är sedan en annan sak om man lyckas med det. Vi fyller alla kriterier som krävs, och situationen, som den är nu, strider inte på något vis mot lagen, funderar Snellman.

Vem som helst kan grunda en ring och för det ändamålet finns det tydliga anvisningar på nätplatsen. Snellman är säker på, att ringar kommer att bildas på allt flera orter. Han är inte färdig att ta ensam all ära, utan berömmer de fina bakgrundstrupperna, speciellt Sofi Ljungqvist, Jonas Harald och Eeva Ylinen, med vilka han funderat på och utvecklat idén.

– När ringen börjar rulla, rullar den av sig själv. Det är också därför som det är så lätt.

www.ekonu.fi/reko

Text: Saara Kärki
Bilder: Jonas Harald

Företagare,
REKO-närmatringarna är ett sätt att bedriva direktförsäljning. Ifall ärenden, som har att göra med direktförsäljning eller utvecklandet av livsmedelsprodukter, gör dig fundersam, bekanta dig med livsmedelsdirektiven på www.aktasmak.fi/direktforsaljning. Livsmedelslagstiftningen, som ofta upplevts som ett hinder, har nu iförts en form av lättlästa anvisningar. Med hjälp av anvisningarna har man kunnat bevisa att många rykten som vällt upp på fältet har varit felaktiga.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *