Äkta smak svarar på närmatsboomen: över 2000 företagare med i nätverket

På aktasmak.fi-platsen, som täcker hela Finland, presenterar sig de lokala när- och ekomatföretagen och producenterna. Söktjänsten hjälper också att hitta inköpsplatser för lokal mat.

Äktasmak.fi-platsen öppnades på hösten 2008 och där presenterar sig nu över 2000 små eller medelstora livsmedelsföretag. Platsen är en täckande kunskapskälla, då man vill hitta närområdets lokala företag som producerar och tillverkar närmat. Där finns också samlat platser var närmat kan köpas, t.ex. specialaffärer och restauranger som profilerat sig inom när- och ekologisk mat.

– Det är verkligen fint att, som resultat av ett mångårigt riksomfattande samarbete, så många när- och ekomatföretag nu presenterar sig på webbplatsen, gläder sig Äkta smaker II-projektets projektledare Päivi Töyli.

– Både konsumenterna och professionella, som söker samarbetsparter, har lätt att på webbplatsen se vilket utbudet i närområdet är.

Enligt enkäterna som gjorts inom projektet vill största delen av konsumenterna köpa närmat i en market eller en närbutik. Därtill vill konsumenterna köpa produkter direkt från företagarna antingen via en gårdsbutik, en närmatring eller en matcirkel. För att fylla denna efterfrågan finns det på webbplatsen närapå 400 gårdsförsäljningsplatser runt om i Finland.

– Lantgårdsföretagare är intresserade av direktförsäljning och vidareförädling av sina egna produkter som ett av medlen att förbättra företagets lönsamhet. Livsmedelslagstiftningen, som ofta upplevts som ett hinder, har nu iförts en form av lättlästa anvisningar. Med hjälp av anvisningarna har man kunnat bevisa att många rykten som vällt upp på fältet har varit felaktiga, berättar projektets koordinator Johanna Mattila.

Inom Äkta smaker II-projektet har man lyft fram livsmedelsbranschens småföretagande genom att på ett ställe samla respektive företag samt genom att lyfta fram den lokala livsmedelsproduktionen. Projektet har förverkligat landsbygdens utvecklingsprogram på Finska fastlandet och det har bekostats som ett riksomfattande projekt av Tavastlands ELY-central.

Ytterligare information
Projektet Äkta smaker II
Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare
tel. 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi
och
Johanna Mattila, koordinator
tel. 040 565 8121, johanna.mattila@utu.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *