Äktasmak.fi nyhetsbrev

Februari 2015

Äkta smak svarar på närmatsboomen: över 2000 företagare med i nätverket
På aktasmak.fi-platsen, som täcker hela Finland, presenterar sig de lokala när- och ekomatföretagen och producenterna. Söktjänsten hjälper också att hitta inköpsplatser för lokal mat. Läs mer

Reko-närmatringen sammanlänkar producent och konsument
Närmatringen erbjuder konsumenten en möjlighet att få närproducerad mat med jämna mellanrum. Av den orsaken har Reko-ringarnas popularitet vuxit tusentals procent på ett år. Läs mer

Lokal karaktär och innovationer som landsbygdsföretagandets möjligheter
Det finns en beställning på samarbete och nya innovationer. I företagarnas uttalanden framkom närmat och biohushåll. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen drivs av det riksomfattande Äkta smaker II-projektet (2012-2014), som främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel. Projektet genomförs inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det finansieras av Tavastlands ELY-central som ett riksomfattande projekt.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi
Johanna Mattila, koordinator, tfn. 040 565 8121, johanna.mattila[at]utu.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *