Man utredar de ekonomiska verkningarna av ekologiska produktion

Producenter av ekologisk mat – svara på enkät!

Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet genomför ett utvecklingsprojekt som jord- och skogsbruksministeriet och Finska ekologiska forskningsinstitutet finansierar. Målet för projektet är att utreda de ekonomiska verkningarna av ekologiska produktion samt främja samordning mellan produktion och efterfrågan av ekologiska produkter. Med denna enkät strävar man efter att till exempel utreda kostnader och efterfrågan av ekologisk produktion, och produktionens situation nu och i framtiden.

Den korta bifogade enkäten sänds till ekogårdar av olika storlek i Finland. Undersökningens resultat rapporteras endast på landskaps- och produktionsinriktningsnivå. Gårdsspecifika resultat eller uppgifter rapporteras inte över huvudtaget. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Svara på enkäten: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59060/lomake.html?rinnakkaislomake=svenska

Svar är en viktig del av undersökningen och de inverkar på ett betydande sätt på hur vi lyckas med vårt arbete. Mellan alla personer som besvarar enkäten dras ett presentkort till spa och två produktpriser. Till alla som svarat på enkäten sänder vi en slutrapport i pdf-format.

Mer information:
Leena Viitaharju
University of Helsinki, Ruralia Institute
+358 50 415 1164
leena.viitaharju@helsinki.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *