Utbudet av lokal mat utökas genom samarbete mellan företag och partihandel

I yrkeskök och HoReCa-partihandel skulle man gärna föredra lokal mat, men de olika aktörerna känner inte alltid till varandras seder och bruk. I det riksomfattande projektet främjas samarbetet mellan aktörerna inom livsmedelsbranschen.

HoReCa-partihandel och yrkeskök är intresserade av att öka mängden av lokala livsmedel i sitt utbud. Livsmedelsföretaget som levererar lokal mat, yrkesköket som gör beställningen och HoReCa-partihandeln som sköter om insamlandet och transporten av produkterna är dock inte särskilt bekanta med varandras hanlingssätt. Med HoReCa avses hotell-, restaurang- och catering- med andra ord måltidsservicebranschen.

Målet för projektet är att främja samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, de lokala livsmedelsföretagen och yrkesköken. Man söker fungerande samarbetsmodeller genom att utveckla ett enkelt produktkort för varuleverantören, genom att anordna infotillfällen och genom att lyfta fram god praxis på www.aktasmak.fi-platsen.

– En central sak i projektet är infotillfällena som anordnas på olika platser i Finland, där både HoReCa-partihandel, yrkeskök och förtag inom områdets livsmedelsbransch är närvarande. Under tillfällena bekantar man sig med varandra och den handlingspraxis som brukas inom respektive verksamhetsområde samt med varuleverantörens produktkort, som utvecklats under projektet, berättar projektets projektchef Päivi Töyli från Brahea Centrum vid Åbo Universitet.

De centrala samarbetskumpanerna i Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet är Päivittäistavarakauppa ry och HoReCa-partihandelsaktörerna, utvecklare av livsmedelsbranschen i landskapen samt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry. Projektet förverkligas under åren 2015-2017 och det finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information

Päivi Töyli
projektledare
Brahea Centrum vid Åbo Universitet
040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *