Närmat-partihandeln i lokalmatskedjan

Närmat-partihandeln, kommunala kök, matproducenter och -förädlare har genom att sätta sig vid ett gemensamt bord utvecklat nya produkter och funnit effektiva sätt för samarbete.

Närmat-partihandeln LähiPuoti Remes Oy har funnit sin egen plats i samarbetet mellan kommunala kök och företag som producerar livsmedel. Under en gemensam palaver har man med cheferna inom måltidsservice och några producenter funderat över produkter som lämpar sig för kommunala kök. Genom detta samarbete har en på färska rotfrukter gjord sopprotsblandning framställts, som fyller önskemålen hos kommunala kök. Samtidigt har man fördjupat sig i leveransmönstret, med andra ord i det, att de kommunala köken erhåller just sådana produkter de vill ha, i förpackningar av rätt storlek och i rätt tid.

För producenterna erbjuder LähiPuoti Remes Oy en gemensam försäljnings- och marknadsföringskanal, med vars hjälp det är möjligt att få produkterna ut på marknaden i större utsträckning. Närmat-partihandeln fungerar som mötesplats för producenten och kunden och verksamheten grundar sig på leveranskedjans genomskinlighet. Närmat-partihandelns verksamhet har startats inom Sydvästra-Finlands område, men målet är att växa till en inom hela riket ansenlig närmatsdistributör, som skulle verka med en företagarledd verksamhetsmodell av det här slaget.

Läs hela materialet i Handboken Lähis www.ekocentria.fi/resources/public/L%C3%A4his-opas%20SWE%202014.pdf eller här www.ekocentria.fi/se > Mer närproducerad mat… sidan 64.


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *