Centraliserade leveranser av närgrönsaker

Grönsakerna från åkern till bordet så färska som möjligt.

Där har vi ett koncist uttryck för verksamhetsprincipen bakom marknadsföringsföretaget Tuoreverkko Oy, som marknadsför frilandsgrönsaker i Kuopio. Målet kommer att uppnås, när produkterna förpackas först efter det att beställningen mottagits, m.a.o. enligt efterfrågan. Producenterna har satsat i effektiva kylningssystem av grönsakerna, förpackningsteknologi och produktutveckling på sina egna gårdar.

Till Tuoreverkko-kretsen hör odlare från trakterna kring Östra- och Sydvästra Finland, Vasa och Tavastland, samt områdena runt Kymmenedalen och Norra-Karelen. Nätverket täcker alltså hela Finland. Tuoreverkkos kunder är centralaffärer, partihandel och grönsaksförädlingsanläggningar, så produkter finns till erbjudande både i yrkeskök och affärer. Förutom grönsaker marknadsför företaget också förädlade grönsaker t.ex. rotfruktsmoser.

Läs hela materialet i Handboken Lähis www.ekocentria.fi/resources/public/L%C3%A4his-opas%20SWE%202014.pdf eller här www.ekocentria.fi/se > Mer närproducerad mat… sidan 65.


Inom Utvecklandet av värdekedjan inom lokal mat-projektet främjar man samarbetet mellan HoReCa-partihandeln, yrkesköken samt de lokala livsmedelsföretagen. På aktasmak.fi -platsen presenteras god praxis som förknippas med temat.

Projektet som förverkligas under åren 2015-2017 finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *