Äktasmak.fi nyhetsbrev

Maj 2015

Utbudet av lokal mat utökas genom samarbete mellan företag och partihandel
I yrkeskök och HoReCa-partihandel skulle man gärna föredra lokal mat, men de olika aktörerna känner inte alltid till varandras seder och bruk. I det riksomfattande projektet främjas samarbetet mellan aktörerna inom livsmedelsbranschen. Läs mer

Centraliserade leveranser av närgrönsaker
Grönsakerna från åkern till bordet så färska som möjligt. Läs mer

Närmat-partihandeln i lokalmatskedjan
Närmat-partihandeln, kommunala kök, matproducenter och -förädlare har genom att sätta sig vid ett gemensamt bord utvecklat nya produkter och funnit effektiva sätt för samarbete. Läs mer

Man utredar de ekonomiska verkningarna av ekologiska produktion
Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet genomför ett utvecklingsprojekt som jord- och skogsbruksministeriet och Finska ekologiska forskningsinstitutet finansierar. Läs mer

REKO Årets Närmatsgärning

Thomas Snellman, som har utvecklat REKO-modellen, belönades med pris för Årets Närmatsgärning på mässan för närproducerad mat, Lähiruoka & Luomu-messut, i Helsingfors. Läs mer

Aktuell information om ekofrågor finns på luomu.fi-webbplatsen

Beställ vårt nyhetsbrev


Aitojamakuja.fi eller aktasmak.fi-webbplatsen främjar småföretagares synlighet och sökbarhet samt ökar kännedomen om småskalig produktion av livsmedel.
www.facebook.com/aitojamakuja.fi
www.aitojamakuja.fi/blogi

Mer info:     Brahea Centrum vid Åbo Universitet
Päivi Töyli, projektledare, tfn. 040 189 1929, paivi.toyli[at]utu.fi

One thought on “Äktasmak.fi nyhetsbrev

  1. Pingback: Ekonomiska effekter av ekologisk produktion | Svensk Byaservice Nyhetsblogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *