Direktförsäljning från primärproduktion

Du kan själv sälja dina egna primärprodukter direkt till konsumenter eller till den lokala detaljhandeln med ganska små åtgärder. Utgångspunkten är att lantbruksföretagaren själv säljer produkterna direkt. Försäljningen av produkterna kan  ske exempelvis från gårdens egen bod, ett stånd vid landsvägen,  på torget, via en matkrets eller enligt REKO-avtalet (REKO-leveranser = direktleveransmodell mellan konsumenten och producenten).    På webbplatsen tar man upp de mest väsentliga  punkterna för att  starta direktförsäljning av primärprodukter. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i din region samt livsmedelstillsynsmyndigheten i din kommun.
Vad är primärprodukter och verksamhet? Tillhör jag denna grupp?

  • Primärproduktion är mjölk- och äggproduktion, uppfödning av köttboskap, fiske och fiskodling, odling av grönsaker och frukt samt spannmål och svamp, honungsproduktion, plockning av vilda bär och vild svamp  samt  jakt.
  • I primärproduktionen  ingår leverans av ovan nämnda produkter till detaljhandeln (butiker, restauranger och storkök), industrin, partihandeln och andra aktörer inom livsmedelsbranschen (med undantag av obehandlad mjölk).
  • KÖTT är inte en primärprodukt och information angående det hittar du i broschyrerna Detaljhandelsverksamhet och Tillverkning och försäljning av livsmedel.

Vad är en småskalig lågriskverksamhet?
För småskalig lågriskverksamhet tillämpas flera lättnader i livsmedelslagen, som ger bättre möjligheter till direktförsäljning av produkter. Småskalig verksamhet definieras enligt produktgrupp. Observera produktspecifika tillåtna försäljningsmängder och för bok över verkliga försäljningsmängder (bokföringsskyldighet).

Vid hantering av livsmedel, direktförsäljning och all slags verksamhet ska hygienpraxis följas.

*Den lokala detaljförsäljning = regionen som är lika stor som ett landskap

** REKO-avtalet = direktleveransmodell mellan konsumenten och producenten

 


aitojamakuja.fi

m.aitojamakuja.fi email Aitoja Makuja Facebookissa
Yhteistyökumppanit Turun yliopisto
© Aitojamakuja.fi • Elintarvikealan yritysten valtakunnallinen hakupalvelu