aitojamakuja.fi Småskalig och med låg risk Direktförsäljning Detaljhandelsverksamhet Livsmedelstillverkning och försäljning


 

Kaikissa kysymyksissä sinua palvelee oman alueesi aitoja makuja jäsen.

 

Bekanta dig med direktförsäljningsanvisningarna, som är uppgjorda i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet, MTK och SLC.

Broschyrer:
Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel, Direktförsäljning av primärprodukter, Detaljhandelsverksamhet ochTillverkning och försäljning av livsmedel.

Aktuellt

Den nya Äkta Smak broschyren
Läs mera här.


Gårdar får det lättare när det gäller direkt- och detaljförsäljning.

Websidorna och broschyrerna ska uppdateras.


Direktförsäljningsguidernas företagsträffar startades i samarbete med regionnätet, MTK och SLC. Kom med på din egen regionträff. Ortspecifika uppgifter hittar du här.


Genom Vanliga frågor-spalten har vi fått in frågor av företagare som är intresserade av direktförsäljning och fortsatt förädling av livsmedel. Förhoppningsvis kommer dessa frågor och svar att vara nyttiga för alla som planerar liknande verksamhet, samarbete med Evira.

 • Krögare önskar köpa råmjölk från sin grannes mjölkgård för att tillverka efterrättsost (t.ex. kalvdans) i sin restaurang. Kan mjölkgården sälja och om, med vilka villkor och vad bör han göra?
  Läs svaret här.

 • Kan caféföretagare tillverka produkter av råmjölk (getmjölk) i sitt eget cafékök,  t.ex. bakelser och sälja dem till kunder?
  Läs svaret här.

 • Jag odlar potatis och skulle vilja tvätta potatisen på gården och sälja den till en lokal restaurang.  Är tvättning av potatis livsmedelslokalsverksamhet eller är det en del av primärproduktionen?
  Läs svaret här.

 • Jag har ett reseföretag.  Jag skulle vilja arrangera matlagningskurser för resenärer i mitt företags restaurangkök.  Är detta möjligt?
  Läs svaret här.

Livsmedelslagen gör skillnad på hög- och lågriskverksamhet. Utifrån lagstiftningen tillämpas många lättnader på småskalig verksamhet, vilket underlättar förädling och direktförsäljning. På denna webbplats kan du läsa om hur du lätt och enkelt kan påbörja småskalig direktförsäljningsverksamhet med livsmedel.

Du kan i alla frågor vända dig till de regionala medlemmarna i Äkta smak och till kommunens tillsynsmyndighet för livsmedelssäkerhet. Bekanta dig med webbplatsen och kavla upp ärmarna: Det finns en framtid i direktförsäljning!
Äkta smak direktförsäljningsguiden har publicerats den 16.9.

Äkta smak  har sammanställt guiden för småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljning     tillsammans med SLC och MTK  www. aktasmak. fi/direktforsaljning. Guiden riktar sig främst till företagare.

Hittills har den enskilt största stötestenen för främjandet av direktförsäljning av livsmedel varit tolkningar av de lagar som reglerar småskalig livsmedelsverksamhet. Problematiken har lyfts fram bland jordbruksföretagare (TNS Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2013).

Direktförsäljningsguiden  skall i första hand fungera som ett verktyg för de företagare som planerar att starta upp småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljningsverksamhet. I guiden besvaras konkreta frågor om hur man kommer igång med verksamheten och vilka tillstånd som behövs  osv.  Det övergripande målet är att sänka tröskeln för företagare att starta direktförsäljning och förädlingsverksamhet,  samt  att möta den ökande efterfrågan på marknaden.

 

Platsen upprätthålls av Aitoja makuja II-projektet vid Turun Yliopistos  Brahea-center.
Projektchef för Aitoja makuja II-projektet är Päivi Töyli, tel. 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi och
koordinator  Johanna Mattila, tel. 040 565 8121, johanna.mattila@utu.fi.


m.aktasmak.fi email Aitoja Makuja Facebookissa
Yhteistyökumppanit Turun yliopisto
© Aitojamakuja.fi • Riksomfattande söktjänst över företag i livsmedelsbranschen