SMÅSKALIG OCH MED LÅG RISK FÖRENAD TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL  

Verksamhet som inte kräver anmälan om livsmedelslokal.

I broschyren förklaras de centralaste punkternaför sådan småskalig och med låg risk förenad verksamhet, om vilken livsmedelslokalanmälan inte behöver göras enligt livsmedelslagen (13.1.2006/23) 13 § moment 6.  Med hjälp av tolkningarna i den här broschyren gynnas uppkomsten av nytt företagande och ny experimentkultur i närmatssektorn utan överdriven byrokrati.

I alla frågor får du hjälp av en äkta smak medlem i din egen region samt livsmedelstillsynsmyndigheten i din kommun.

Du beaktar väl också beskattarens direktiv angående småskalig affärsverksamhet vid planeringen av verksamheten www.vero.fi.

Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel

Den här broschyren gäller, vad livsmedelssäkerheten beträffar, sådan småskalig verksamhet, om vilken livsmedelslokalanmälan inte behöver göras.  I praktiken betyder det, att riskerna i verksamheten ska vara obetydliga beträffande livsmedelssäkerheten samt

1. verksamheten inom livsmedelsbranschen sker i samma lokalitet som aktörens övriga näringsverksamhet; till exempel livsmedelslokalverksamhet förenad med låg risk i samband med primärproduktionen, vars uppskattade årliga försäljning underskrider 10 000 €.

Exempel: Ett sommarcafé, som verkar i anslutning till en gård som odlar bär, betjänar sina kunder under bärsäsongen och produkterna som säljs i caféet är av låg risk (till exempel bullar, fabrikstillverkad glass, saft, kaffe).
eller

2. aktören är en privat person; den årliga försäljningen är under 10 000 €

Exempel: Privatperson bakar i sitt hemmakök rågbröd och säljer dem till affären samt direkt till konsumenter exempelvis via REKO-ringar. Då försäljningen förblir under 10 000 €, behöver livsmedelslokalanmälan om tillverkning och försäljning av rågbröd inte göras. Beakta också här beskattarens direktiv angående småskalig affärsverksamhet, www.vero.fi.
  eller

3. verksamheten kan inte anses som idkande av näringsverksamhet; till exempel föreningars och organisationers penningsampling

Exempel: 4H-förening kan öppna en glasskiosk för en månad och sälja fabrikstillverkad glass direkt till konsumenterna (i lösvikt och färdigt förpackad) utan att göra anmälan om livsmedelslokal. Beakta här också beskattarens direktiv angående småskalig affärsverksamhet, www.vero.fi.

Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel har producerats med jord- och skogsbruksministeriet stöd med samarbete Evira, MTK, SLC, Maa- ja kotitalousnaisten keskus och Åbo Universitets Brahea –centre.


aitojamakuja.fi

m.aitojamakuja.fi email Aitoja Makuja Facebookissa
Yhteistyökumppanit Turun yliopisto
© Aitojamakuja.fi • Elintarvikealan yritysten valtakunnallinen hakupalvelu