Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal)

Detaljhandelsverksamhet är butiksverksamhet (gårdsbod, matkrets, webbutik o.s.v.), tillverkning av livsmedel i försäljnings- eller serveringsutrymmet, transport (med undantag av primärproduktion), partihandel samt servering.

Denna anvisning berör bara butiksverksamhet. Om du är intresserad av att producera livsmedel och hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel, se ytterligare information i websidan Tillverkning och försäljning av livsmedel.

Inom butiksverksamhet kan du sälja både egna och andra företags livsmedel till konsumenter, professionella kök, offentlig måltidsservice och butiker, samt starta en matkrets, ett andelslag o.s.v. Butikens försäljningsplats behöver inte vara en butik utan den kan även vara bl.a. torg, ett stånd vid landsvägen, marknader och evenemang, en bil eller webbutik.

I websidan tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med detaljhandel av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten i din kommun.

 


aitojamakuja.fi

m.aitojamakuja.fi email Aitoja Makuja Facebookissa
Yhteistyökumppanit Turun yliopisto
© Aitojamakuja.fi • Elintarvikealan yritysten valtakunnallinen hakupalvelu