Omavalvontasuunnitelma

Toimijalla tulee olla ajan tasalla oleva, yrityksen toimintaa kuvaava omavalvontasuunnitelma, noudattaa sitä ja pyydettäessä se on esitettävä elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelma on kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta ja toiminnan laajuudesta sekä toimintaan liittyvistä elintarviketurvallisuusriskeistä ja niiden hallinnasta. Siinä kirjattavat asiat määritetään MMM:n asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 5§:ssä. Esimerkiksi pelkkä vähittäiskauppatoiminta sisältää todella harvoin sellaista toimintaa, joka edellyttäisi HACCP –järjestelmää.

Omavalvontasuunnitelmassa

  • oltava nimettynä vastuuhenkilö ja kaikki yrityksessä työskentelevät henkilöt on perehdytettävä omavalvontaan,
  • kirjanpitovelvollisuus (vähintään 1 vuosi, mutta mielellään esim. 3 vuotta) ja sen
  • laajuus on riippuvainen toiminnan luonteesta.

Lisätietoja:

 


aitojamakuja.fi

m.aitojamakuja.fi email Aitoja Makuja Facebookissa
Yhteistykumppanit Turun yliopisto
© Aitojamakuja.fi • Elintarvikealan yritysten valtakunnallinen hakupalvelu